Дослідження пульсу 1

Назва роботи: Дослідження пульсу

Предметна область: Медицина і ветеринарія

Опис: Дослідження пульсу у хворих особливо при патології серцево-судинної системи має діагностичне значення в оцінці функції серця стану периферичних судин. Артеріальний пульс Походження артеріального пульсу пов'язане з циклічною діяльністю серця.Розмір файлу: 637.5 KB

Роботу скачали: 17 чол.

дослідження пульсу

Пульс (pulsus) # 150; ритмічні, толчкообразние коливання стінок судин, що виникають внаслідок викиду крові з серця в артеріал ь ву систему.

Дослідження пульсу у хворих, особливо при патології се р дечно-судинної системи, має діагностичне значення в оцінці функції серця, стану периферичних судин.

Пульс # 150; це періодичні коливання обсягу судин, пов'язані з д і Намік їх кровонаповнення і тиску в них протягом одного серцевого ци до ла.

Розрізняють артеріальний, венозний, капілярний пульс.

Походження артеріального пульсу пов'язане з циклічної діяльності виз ь ністю серця. Систолічний об'єм крові, що викидається в аорту, викл и кість розтягнення її початкової частини і підвищення в ній тиску, яке знижується під час діастоли. Коливання тиску поширюються по аорті і відхо про дящім від неї артеріях у вигляді хвиль, що розтягують і подовжують артер і альні стінки відповідно пульсуючим змін тиску. Пульсуючий характер набуває і просування крові по артеріях: прискорення кровотоку під час систоли і уповільнення його під час діастоли. Амплітуда коливань і форма пульсової хвилі змінюються в міру її пр про руху від центру до периферії. Лінійна швидкість кровотоку поступово зменшується внаслідок опору кровотоку, яке зростає в м е ре зменшення діаметра артерій.

Пульсуючий характер кровотоку має значення в регуляції дах про звернення в цілому. Частота і амплітуда пульсації впливають на тонус шляхом прямого механічного впливу на гладку мускулатуру судинної стінки і шляхом афферентной імпульсації з барорецепто р них зон.

Методи дослідження пульсу: огляд, пальпація.

У здорових людей, в умовах фізичного спокою, огляд не дає з у щественной інформації про характер пульсу.

У осіб астенічної статури може бути помітна пульсація зі н них артерій і передавальна пульсація в яремній ямці.

Пульс сонних і периферичних артерій часто стає видимим у здорових людей при фізичному навантаженні, хвилюванні.

Визначається при огляді пульс сонних і периферичних артерій при недостатності аортальних клапанів, лихоманці, анемії, тіреотокс і козі.

Основним методом дослідження артеріального пульсу є упав ь пація. Пальпація артерій дозволяє визначити і охарактеризувати слід у ющие властивості пульсу.

  • однаковість (рівномірність) пульсу на обох руках;
  • ритмічність пульсу;
  • частоту;
  • стан еластичності судинної стінки;
  • наповнення пульсу;
  • напруга пульсу;
  • дефіцит пульсу.

Місця визначення пульсу: на променевої артерії, на сонній артерії, на скроневої артерії, на артерії тилу стопи та інших артеріях нижніх коні ч ностей.

Сонна артерія добре пальпується у внутрішнього краю грудинно-ключично-соскоподібного м'яза на рівні верхнього краю щитовидного хряща. Пульс на сонній артерії досліджується для по д підтвердженням наявності серцевої діяльності в термінальному стані пац і ента і оцінки ефективності реанімаційних заходів.

Пульс на променевої артерії визначається на передпліччі, біля основи великого пальця. У цьому місці променева артерія розташовується безпосереднього внесення д ного під шкірою: між шиловидним відростком променевої кістки і внутрішньої променевої м'язом (до підлягає кістки можна легко пр і жати посудину, що полегшує визначення властивостей пульсу). Оцінка властивостей пульсу на променевої артерії дає лікаря орієнтовні відомості про раб про ті серця.

  • Однаковість (рівномірність) пульсу на обох руках.

Щоб промацати пульс на променевої артерії. великий палець кладуть на тильну поверхню кисті та передпліччя, а решта пальців # 150; на те м е сто, де проходить артерія. На артерію найкраще накладати 2-3 пальця (одним пальцем важко знайти артерію і визначити х а рактеристики пульсу).

Праву руку пацієнта лікар завжди бере своєю лівою рукою, а ліву # 150; своєю правою рукою.Пальпацію пульсу починають з дослідження пульсу на обох руках (рис. 5.5.1.).

Дослідження пульсу 1

У нормі пульс задовільного наповнення. При цьому відчуваючи а ється вдавлення м'яких тканин пальця без його підйому.

Повний пульс (р.plenus) # 150; відчувається коливання всього пальпують пальця.

Повний пульс зустрічається у спортсменів під час спортивних сост я заний, при фізичних навантаженнях.

Порожній пульс (р.inanis) # 150; підняття стінки судини не викликає ощущ ення вдавлення м'яких тканин пальпують пальця.

Наповнення пульсу знижується при зменшенні серцевого вибрасіть (лівошлуночкова недостатність), зменшення об'єму циркулюючої ної крові (крововтрата).

Порожній пульс зустрічається при гіпотонії, гострої серцево # 150; судинної недостатності (колапс, кардіогенний шок), стенозі гирла аорти.

Напруга пульсу залежить від величини систолічного артеріал ь ного тиску і тонусу судинної стінки.

Про ступінь напруги пульсу судять по тій силі, яка необхідна для здавлювання артерії до повного припинення пульсації.

Для визначення напруги пульсу другим # 150; третім - четвертим пальцями пальпують руки здавлюють артерію до припинення в ній пульс ації (рис. 5.5.5.).

Дослідження пульсу 1

Ріс.5.5.5.Определеніе напруги пульсу

У нормі пульс задовільного напруження. Пульсацію Удаї т ся придушити, приклавши певне зусилля.

Твердий пульс (р.durus) # 150; збереження пульсації артерії при сильному стисненні її.

Твердий пульс зустрічається при артеріальній гіпертензії, атероскл е троянді артерій.

М'який пульс (р.mollis) # 150; потрібно мінімальне зусилля для пода в лення пульсу.

М'який пульс зустрічається при гіпотонії, гострому кровотечі, ми т ральная стенозі, недостатності мітрального клапана, стенозі гирла аорти.

Пальпаторно оцінити величину пульсу дуже складно, і тому про неї побічно судять на підставі сумарної оцінки наповнення та н а напруги пульсової хвилі.

На вів і чину пульсу впливають пульсовий тиск і наповнення артерій.

За величиною розрізняють:

великий пульс (р.magnus) # 150; пульс доброго наповнення і н а напруги;

малий пульс (р.parvus) # 150; пульс малого наповнення і напруга ення;

ниткоподібний пульс (р.filiformis) # 150; ледь прощупується малий і ма г кий пульс.

Великий пульс має місце при посиленні роботи серця (недостатньо а точність аортального клапана, тиреотоксикоз, лихоманка). При цих відбутися я пах збільшується ударний об'єм крові і частота коливання тиску в а р терии або знижується тонус артеріальної стінки.

Малий пульс зустрічається при зменшенні ударного об'єму лівого шлуночка, зменшення пульсового тиску. Він може мати місце при наявності перешкоди, що знаходиться між серцем і периферійними артеріями # 150; стеноз або аневризма аорти.

Ниткоподібний пульс зустрічається при великій крововтраті, гострій судинній недостатності (колапс), гострої серцевої недостатності (кардіогенний шок).

Форма пульсу визначається за сфигмограмме, залежить від швидкості і ритму наростання і падіння пульсової хвилі.

За формою розрізняють пульс:

Скорий пульс - підскакує, швидко наростаючий, може бути результатом підвищеного ударного об'єму лівого шлуночка (недостатність аортального клапана, тиреотоксикоз, анемія, лихоманка), патологічно швидкого викиду крові (відкрита артеріальна протока, артеріовенозні свищі).

Повільний пульс характеризується уповільненим підйомом і спадением пульсової хвилі і зустрічається при повільному наповненні артерій (стеноз гирла аорти, мітральний стеноз).

Дикротичний пульс складається з двох систолических піків: за головною пульсової хвилею слід нова, як би друга (Дикротичний) хвиля меншої сили, їм відповідає тільки одне сердечне скорочення. Друга хвиля пульсу викликана відображенням крові в периферичних відділах артерій і тим більше, чим нижче тонус артеріальної стінки. Дикротичний пульс свідчить про падіння тонусу периферичних артерій при збереженні функції міокарда (важкі інфекції, колапс). Зустрічається він також при дилатаційноюкардіоміопатії, аортальнийнедостатності з дуже низьким ударним об'ємом.

Венний пульс відображає коливання обсягу вен в результаті систоли і діастоли правого передсердя і шлуночка, коли відбувається уповільнення і прискорення відтоку крові з вен в праве передсердя (відповідно набухання і спадання вен).

Венний пульс виявляється і оцінюється методом огляду, пальпації і флебографії.

Дослідження венного пульсу проводять на венах шиї, обов'язково одночасно досліджуючи пульс на сонній артерії.

У нормі спостерігається малопомітна і майже не відчутна пальцями пульсація.

Правопредсердний, або негативний венний пульс # 150; в нормі вибухне яремної вени передує пульсової хвилі на сонній артерії.

Правожелудочковую, позитивним венний пульс стає при недостатності тристулкового клапана. Внаслідок дефекту тристулкового клапана є зворотний потік крові з правого шлуночка в праве передсердя і вени.

Такий венний пульс характеризується вираженим набуханием яремних вен одночасно з підйомом пульсової хвилі на сонній артерії. Якщо при цьому притискати шийну вену на середині, то нижній відрізок її продовжує пульсувати. Більш точні уявлення про венозний пульсі можна отримати з флебограмми.

Під капілярним пульсом розуміють періодичне почервоніння (в фазу систоли) і збліднення (в фазу діастоли) нігтьового ложа при легкому натисканні на край нігтьової фаланги (ріс.5.5.6).

Дослідження пульсу 1

Пошук вживань «як би» в поезії Тютчева і складання контекстного тезауруса. Виявлення семантичних властивостей «як би» в окремих тютчевских текстах. Виявлення загальних закономірностей (моделей) у функціонуванні «як би». Зіставлення «як би» з синонімічні одиницями з метою встановлення загального і різного в їх функціонуванні.Схожі статті