Фізичне виховання дітей, в школі і вдома

Фізичне виховання дітей, в школі і вдома
Виховання здорового, гармонійно розвинене-го дитини - основне завдання сім'ї та школи. У вирішенні цього завдання першорядну роль грають правильно організовані заняття фізичним-чеський культурою і спортом в школі, і в позаурочний час, раціональне поєднання умст-кої діяльності і занять фізичними вправами в режимі дня.За правильну по-становку фізичного виховання в режимі дня школи несуть відповідальність директор школи і організатор позакласної та позашкільної воспи-тательной роботи. Завдання батьків - органі-зація і керівництво заходами по фізкабінет-чеський культури і спорту вдома, у колі сім'ї, т. Е. Батьки також повинні брати найактивнішу участь у фізичному вихованні дітей.

Що ж включає в себе це поняття «физичес-кое виховання»? Перш за все - суворе соб-людний режиму дня, систематичне гартуючи-ня, щоденні заняття фізичною культурою і регулярні заняття спортом. Різноманітні руху необхідні для росту і життєдіяльності-ності організму дитини. Про те, що руху-ня сприяють здоров'ю, люди знали дуже давно: ще 2,5 тисячі років тому на одній зі скель стародавні елліни висікли: «Якщо хочеш бути сильним - бігай, їли хочеш бути красивим - бігай, якщо хочеш бути розумним - теж бігай ».

Звичайно, знають про це тата і мами сьогоднішніх дітей. І, тим не менш, як покази-ють дослідження, у більшості хлопців двига-кові навантаження низька. Ми все частіше чуємо розмови гіподинамії, т. Е. Про зниженою фізичної активності, недостатність-ної фізичному навантаженні. Семирічна дитина проводить 3 - 4 години за партою в школі, потім еще1 - 1,5. години готує уроки вдома і стільки ж зазвичай просиджує біля телевізора. У старших класах при неправильно організованому режи-ме, невмінні корисно і раціонально витрати-вать час його зовсім не залишається на те, щоб побігати, погуляти, порухатися. А без руху, без повноцінного відпочинку на повітрі немає, як правило, і повноцінного розвитку.

Гіподинамія загрожує небезпекою викликати раз-особистого роду небажані відхилення в здо-ровье дитини, призвести до психічних рас-Стройство і нервових зривів. І навпаки, у школярів, щодня займаються фізичним-ними вправами, відзначаються дещо більші надбавки в зростанні, значніше увели-чивается окружність і екскурсія грудної клітини, підвищується життєва ємність легенів і сила м'язів. Істотні зміни відбуваються і в обміні речовин; краще засвоюються живильник-ні речовини, більш інтенсивно протікають окис-лительного процеси. Сприятливо відображаються заняття фізичною культурою і спортом на раз-вітіі і зміцненні всього опорно-рухового апарату дитини, що створює умови для роз-ку правильної постави.

У заняттях фізичною культурою є і ще одна важлива сторона - психологічна. Граючи зі своїми однолітками, змагаючись з ними на біговій доріжці і спортивному майданчику, діти вступають між собою в складні людські взаємини, навчаються відстоювати свої інте-реси, берегти і цінувати друзів, тренують волю, виховують в собі сміливість, рішучість. Під впливом систематичних занять физичес-кою культурою підвищуються сила, рухливість і врівноваженість нервових процесів. У резуль-таті нервова система набуває здатності швидше пристосовуватися до нової обстановки, до нових видів діяльності. Таким чином, регулярні заняття фізичними вправами сприятливо позначаються на діяльності всього організму дитини

Як же виховати звичку до систематичних занять фізичними вправами? Почати потрібно з правильної, раціональної організації режиму дня. Дитина пішла в школу, природний-но, змінився і режим його дня, з'явилися нові незвичні навантаження, нові обов'язки, і рухатися він, на жаль, став набагато менше. Тому в даний період при організації режи-ма особливу увагу слід приділити правильно-му чергуванню розумової діяльності, свя-занной до того ж зі значною статичним навантаженням, з фізичними вправами. Спе-ціальні наукові дослідження показали, що навіть в ті дні, коли за розкладом в школі проводиться урок фізичної культури, у молодших школярів дефіцит рухової активності складає 40%. Доведено, що для компенсації природної біологічної потреби в рух повинен бути відсутність 2-години. Тому з перших днів потрібно навчити першокласника берегти і цінувати час, строго дотримуватися режиму. Несо-мання режиму, невміння планомірно рас-пределяет час негативно позначаються на зростаючому і розвивається організмі: дитину. Коли ми бачимо млявого, нервового, недостатність-але фізично розвиненої дитини, з поганою Осан-кою, то майже безпомилково можна сказати, що він мало буває на повітрі, малорухомий, позд-но лягає спати, а значить, і недосипає. Систе-тичних ж недосипання (сьогодні - інтерес-ва телепередача, завтра - кіно і комп'ютерні ігрит. П.), Несвоєчасною тимчасовий прийом їжі, відсутність занять фі-зичних вправами (на які і време-ні-то не залишається) негативно позначаються не тільки на фізичному розвитку, але і на психо-неврологічному статусі дитини.

Твердий розпорядок, який передбачає всі моменти рухового режиму, допоможе дітям так побудувати день, щоб вистачило часу і на уроки, і на допомогу вдома, і на ігри, розважитися-ня, і на заняття спортом. Єдиного, зручного для всіх режиму, природно, немає і бути не може. Режим кожної дитини може мати ті чи інші особливості, які визначаються його індивідуальними схильностями, характером захоплень і занять, всім укладом життя сім'ї. Однак про всяк режим повинен будуватися з урахуванням особливостей росту і розвитку дитини, Діна-міки його розумової працездатності і, ко-нечно, з урахуванням шкільних и- позашкільних занять.Щоб скласти правильний розпорядок дня, необхідно знати приблизну продолжитель-ність основних режимних моментів. Грунтуючись на наукових дослідженнях, рекомендаціях лікувально-профілактичних установ, прак-тику шкільного життя, до цих моментів зазвичай відносять: навчальні заняття в школі (в залежності від віку дитини і класу, в якому він вчить-ся, - від 3 до 6 год. ), приготування уроків будинку (1-4 години), позакласні та позашкільні заняття (1-3 години), перебування на повітрі, ігри, заняття спортом, прогулянки, дорога до школи і назад (2,5-3,5 години ), ранкова гігієнічна гімнасія-тика. гартують процедури, прийом їжі, туалет, допомога по дому (2-2,5 години), сон (8,5- 11 годину).

Основою основ будь-якого режиму, як ми вже го-ворили, повинні бути руху, що дозволяють заповнювати дефіцит рухової активності будь-якими можливими способами. Для цього ис-користуються найрізноманітніші види фізичних вправ.

Ранкова гігієнічна гімнастика; Найпростіше для проведення ранкової гігієнічної гімнастики скористатися комплексами, взяті в інтернеті або записані на телебачення. Ці комп-лекс методично обгрунтовані диференціювання рова в залежності від віку, сопровожда-ються музикою і корисними зауваженнями по хо-ду виконання. Можна, однак, і самим соста-вить комплекс з 8-10 вправ. У цьому слу-чаї краще проконсультуватися з учителем фі-зичних культури. Важливо, щоб вправи, підібрані в комплексі, послідовно воз-діяли на основні 'м'язові групи і органи. Гімнастичні комплекси рекоменду-ється періодично міняти.

Перёд ранковою гімнастикою необхідно про-вітру кімнату, відкрити кватирку. Ще краще, якщо дитина буде виконувати, вправи на свіжому повітрі. Починають зазвичай з ходьби або легкої пробіжки, потім виконуються вправи в потягуванні з глибоким диханням, нахили вперед, назад, в сторони, підскоки, стрибки, біг. Завершується комплекс ходьбою з поступовим уповільненням темпу і дихальними упражне-нями, що дозволяють привести організм в від-носительно спокійний стан. Кожне упраж-ня потрібно. Повторювати 8-12 разів. У перший час між вправами можна робити 10-15 секундні паузи, в подальшому - виконувати вправи одне за іншим. На перших порах не слід захоплюватися кількістю вправ. У комплекс вправ ранкової гігієнічної гімнастики доцільно включати вправи з домашніх завдань з фізичної культури. Під час гімнастики батьки повинні доби-тися, щоб дитина виконувала вправи чітко, ритмічно, без напруги, стежив за поставою (положення плечей, голови, тулуба) і диханням (глибоке і ритмічне, вдих - носом, видих - ротом). Гімнастику корисно завершувати водними процедурами (обтирання, обливання або душ) і розтиранням сухим рушником.

Ранкова гігієнічна гімнастика «зарядить» дитини на весь день хорошим настроєм, по-може швидко усунути млявість і сонливість. Дуже важливо і те, що ранкова гімнастика до-ступні всім і вимагає відносно мало часу.

Фізкультмінути (фізкультпаузи) проводяться на уроках в школі і вдома під час приготов-лення домашніх завдань, тривалого читання, малювання і т. П. Цей вид рухової актівнос-ти забезпечує відпочинок дитини, перемикає його увагу з одного виду діяльності на інший, покращує дихання і кровообіг. Фізкульт-хвилини проводяться приблизно через 45 хв. за-нять (у молодших школярів через 30- 35 хв.). Загальна тривалість їх - не бо-леї 3 хв. Вправи (3-4) підбираються з ура-те характеру попередніх навчальних заня-тий. Після письмової роботи - це вправи для рук, енергійні стискання і розтиснення пальців, поштовхи пензлями і т. П .; після трива-ного сидіння - присідання, потягування з глибоким диханням, повороти тулуба. Будинки виконуються ті вправи, які розучили в класі.

Найбільшу частку в руховому режимі учнів слід відвести рухливим іграм і самостійних занять фізичними упраж-нениями. У рухливих іграх на повітрі діти уто-ляють спрагу руху, розряджають накопичилася-ся енергію. Гра вчить їх сміливості, підпри-чивости, допомагає самоствердитися, проявити се-бе, дізнатися товаришів, вчить зважати на коллекти-вом, діяти в його інтересах.

Але якщо дітей, які не навчити правильно вико-ти це час, не організувати їх, то двигун-ва активність часто буває дуже низькою. Від батьків, особливо тих, у кого діти молодше-го шкільного віку, потрібно не тільки про-ний спостереження за самостійними іграми, а й реальна допомога: вони можуть розповісти про тих іграх, в які грали самі, купити потрібну книгу, нарешті, прийняти активну участь в обо-обладнанні спортивного майданчика у, дворі, забезпе-чити дітей спортивним інвентарем: м'ячами, скакалками, санками, лижами, ковзанами.

Одна з цілей самостійних занять фізичним-ними вправами - отримати елементарний-ні спортивні навички. Які саме? Для са-мих маленьких це, в першу чергу, плавання, катання на санках, ходьба на лижах, катання на ковзанах, вміння їздити на велосипеді і т. П. Ці навички, як правило, прості і доступні, лише деякі при навчанні їм вимагають спеці-альних знань. До того ж в останні роки випущено багато методичної літератури.

Навіть пішохідна прогулянка, якщо її розумно організувати, може бути відмінним засобом фізичної культури і способом підвищення рухової активності. Ходьба - прекрасний засіб фізичного тренування, доступне і надає благотворний вплив на весь ор-організми - на органи травлення, залози внутрішньої секреції, нервову систему, дихання. Настільки ж благотворно діє на організм оздоровчий біг, завойовує все нових і нових шанувальників. Але обов'язково слід дотримуватися розумні дозування в навантаженнях. Молодші школярі повинні займатися бігом. під наглядом батьків, старші можуть тренуватися самостійно.

Прогулянки за місто, туристські походи разом з дітьми в недільні дні будуть не тільки при-ятним відпочинком, що дарує радість спілкування з природою, можливістю багато чому навчити своїх дітей, а й значним фізичним навантаженням, тренуванням в оволодінні різними двигун-ними навичками. Прогулянка дозволяє, крім того, до певної міри компенсувати тижневий дефіцит рухової активності.

Ранкова гігієнічна гімнастика, фізкультмінути, рухливі і спортивні ігри - ті форми рухового режиму, які можуть організувати і проконтролювати батьки. Протягом навчального року час на фізкультурні заходи в режимі дня розподіляється при-мірно так, як вказано в таблиці.

У дні шкільних канікул розпорядок дня школярів повинен бути побудований так, щоб вони максимальний час перебували на повітрі, займалися рухливими і спортивними іграми.

Щоденна гігієнічна гімнастика, спор-тивні ігри, прогулянки, туризм - це перші ша-ги до серйозних занять спортом, який за-нимает особливе місце у фізичному вихованні дітей і підлітків. Залучити дитину до спор-ту, нехай на самому початковому рівні, необхід-мо, так як одних фізичних вправ, якщо навіть батьки зуміли прищепити своїй дитині звичку до систематичних занять, мало для його гармонійного розвитку. А вийде з нього класний спортсмен чи ні, покаже майбутнє. Перш ніж дозволити займатися в будь-якої секції або спортивній школі, потрібно визна-ділити, який вид спорту більше підходить ре-Бенк. Батьки повинні врахувати індивідуальні особливості - конституціональні, физичес-кі, психічні якості його характеру, темпи розвитку. І неодмінно порадитися з учас-ковим лікарем і вчителем фізичної культури. Велике значення має також інтерес дитини до певного виду спорту. Але, звичайно, ос-новних вибір за фахівцями, тренерами при відборі в секції.

Якщо ж дитина відвідує спортивну сек-цію - СДЮСШОР, батьки повинні простежити за відповідними змінами в його режимі дня. Побоювання про перевантаження дітей, що займають-ся в спортивних секціях, є необгрунтованими. Вони добре вписуються в розпорядок дня, не порушуючи нормативів основних режимних моментів. Контроль за фізичними навантаженнями на тренуваннях і змаганнях здійснюється медичними працівниками. Батьки повинні проявляти інтерес до спортивних занять дітей, заохочувати їх перші перемоги. Ефективність занять фізичною культурою в сім'ї буде по-справжньому високою лише при послідовному, щоденному їх проведенні без знижки на зайнятість, втому і т. П. І звичайно, все настанови батьків про користь і значенні ранкової гімнастики, загартовування, занять спортом залишаться словами, якщо вони самі не будуть дотримуватися їх. Особистий приклад батьків краще всяких повчань. Саме від батьків, від того, наскільки правильно, вміло і наполегливо вони візьмуться за справу, залежить фізичний розвиток і здоров'я дітей.Схожі статті