форма звіту

Див. Також в інших словниках:

форма звіту про прибуток багатоступенева - Форма, яка підводить до величини чистого прибутку через серію кроків і проміжних результатів; наприклад, в США такий звіт може містити наступні статті: прибуток від основної діяльності, прибуток підприємства, що включає крім прибутку від ... ... Довідник технічного перекладачаФОРМА ЗВІТУ ПРО ПРИБУТОК, багатоступінчасті - форма, яка підводить до величини чистого прибутку через серію кроків і проміжних результатів; наприклад, в США такий звіт може містити наступні статті: прибуток від основної діяльності, прибуток підприємства, що включає крім прибутку від ... ... Великий бухгалтерський словник

ФОРМА ЗВІТУ ПРО ПРИБУТОК, багатоступінчасті - форма, яка підводить до величини чистого прибутку через серію кроків і проміжних результатів; наприклад в США такий звіт може містити наступні статті: прибуток від основної діяльності, прибуток підприємства, що включає крім прибутку від ... ... Великий економічний словник

Форма 1 - 14.2 Форма 1 «Титульний аркуш». Містить чотири поля. поле 1 (вгорі аркуша) призначене для офіційної назви організації виконавця; в поле 2 вказують порядковий номер технічного звіту і через тире рік його складання; нижче назву ... ... Словник-довідник термінів нормативно-технічної документаціїСлужбове завдання для направлення у відрядження і звіт про його виконання (форма № Т-10а) - 64. Службове завдання для направлення у відрядження і звіт про його виконання (форма № Т 10а) застосовується для оформлення та обліку службового завдання для направлення у відрядження, а також звіту про його виконання. Службове завдання підписується ... ... Словник-довідник термінів нормативно-технічної документації

Авансовий звіт (форма № АТ-1) - 65. Авансовий звіт (форма № АТ 1) застосовується для обліку грошових коштів, виданих підзвітним особам на адміністративно господарські витрати, складається в одному примірнику підзвітною особою і працівником бухгалтерії на паперовому або машинному ... ... Словник -довідник термінів нормативно-технічної документації

ЗВІТ ПРО СОЦІОЛОГІЧНОМУ ДОСЛІДЖЕННІ - форма підведення підсумків социологич. дослідження. Містить опис всіх розділів програми дослідження, виклад використовуваних в ній теорій, методологич. і методич. апарату, опис і пояснення отриманих даних, висновки та рекомендації. Це ... ... Російська соціологічна енциклопедія

Звіт про прибутки і збитки - Форма бухгалтерської звітності, яка показує фінансовий результат діяльності організації за певний період (зазвичай рік). У звіті про прибутки і збитки вказуються в сумовому вираженні дані про Доходах і витрати по звичайних видах ... ... Словник: бухгалтерський облік, податки, господарське право

БАЛАНС БАНКУ - BANK STATEMENTФін. звіт, звіт про стан справ або БАЛАНСОВИЙ ЗВІТ банку, що розкриває характер і кількість його активів, зобов'язань і рахунків руху капіталу. Термін баланс банку також застосовується щодо щотижневого звіту ... ... Енциклопедія банківської справи та фінансівСхожі статті