Макроекономіка, індекси цін

Внаслідок вартісної оцінки вироблених в економіці благ на зміну величини ВВП в наступному році впливає не тільки зміну фізичного обсягу випуску кінцевих благ, а й зміна ринкових цін на товари і послуги, вироблені цією економікою за досліджуваний проміжок часу.При розрахунку валового внутрішнього продукту номінальним ВВП в деякому році називають вартісну оцінку благ, що враховуються при підрахунку цього показника в цінах даного року. Вибравши певний базовий рік, ми можемо розрахувати показник реального ВВП за певний рік, в якому буде врахований індекс цін між обраним нами роком і базовим роком. Іншими словами, реальний ВВП - це ВВП в цінах деякого базового року. Очевидно, що номінальний ВВП базового року дорівнює реальному ВВП базового року.

Для вимірювання темпів зростання цін в економіці використовуються цінові індекси.

Індекс Ласпейреса визначається як відношення вартості товарів і послуг в цінах поточного року, що входять в ВВП базового року, до вартості товарів і послуг в цінах базового року, що входять в ВВП базового року:

(Pi) 1 - ціна товару i в поточному році

(Pi) 0 - ціна товару i в базовому році(Qi) 1 - обсяг випуску товару i в поточному році

(Qi) 0 - обсяг випуску товару i в базовому році

Індексом споживчих цін (ІСЦ) називають ціновий індекс Ласпейреса, рассчи-Тива по товарам і послугам, які входять до споживчого кошика.

Індекс Пааше визначається як відношення вартості товарів і послуг в цінах поточного року, що входять до складу ВВП поточного року, і вартості товарів і послуг в цінах базового року, що входять до складу ВВП поточного року:

Іноді також розраховується індекс Фішера:

Для більш точного визначення цінового індексу в поточному році відносно базового року, значно відрізняється від поточного, використовується методікацепного індексу (chain index):

Процес коригування поточного або номінального ВВП з урахуванням інфляції передбачає наступне. Дефлятор ВВП - індекс, що виражає відношення обсягу ВВП у фактичних цінах до обсягу того ж ВВП, вираженого в базових цінах (найчастіше в цінах попереднього року).

Дефлятор ВВП = Номінальний ВВП / Реальний ВВП × 100%

Різниця між дефлятором і ІСЦ полягає в тому, що:

· Дефлятор відображає динаміку цін усіх товарів і послуг, вироблених в економіці, придбаних підприємствами і державою, а не тільки споживачами;

· ІСЦ враховує динаміку цін імпортної продукції, а дефлятор - тільки ціни товарів і послуг, вироблених в даній країні;

· В ІСЦ входить постійний набір товарів і послуг протягом дії відповідного закону, в дефляторі їх склад змінюється постійно, тому що змінюється склад входять до ВВП товарів і послуг, виробництво товарів і послуг може припинятися або можуть проводитися їх нові види.Схожі статті