Республіканська цільова програма щодо попередження поширення в республіці Башкортостан

3. Цілі і завдання Програми

4. Ресурсне забезпечення Програми

5. Механізм реалізації Програми та контроль за ходом її виконання

5.1. Розвиток системи інформування населення про доступні заходи профілактики ВІЛ-інфекції5.2. Удосконалення санітарно-епідеміологічного контролю за поширенням ВІЛ-інфекції

5.3. Використання сучасних засобів діагностики та лікування ВІЛ-інфекції та опортуністичних захворювань, забезпечення інфекційної безпеки медичних маніпуляцій та донорської крові

5.4. Розвиток матеріально-технічної бази установ по профілактиці і боротьбі зі СНІДом та інфекційними захворюваннями, створення єдиної комп'ютерної мережі

7. Система програмних заходів

Питання профілактики ВІЛ-інфекції регулюються Федеральним законом "Про попередження поширення в Російській Федерації захворювання, що викликається вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ-інфекції)", Законом Республіки Башкортостан "Про попередження поширення на території Республіки Башкортостан захворювання, що викликається вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ-інфекції) "та іншими нормативно-правовими актами в галузі охорони здоров'я.

Епідемічні процеси, що відбуваються в Росії, знайшли відображення і в Республіці Башкортостан.

Частка ВІЛ-інфікованих серед внутрішньовенних споживачів наркотичних речовин становить 62,0%.

Однією з особливостей поширення ВІЛ-інфекції в даний час є збільшення числа вагітних ВІЛ-інфікованих жінок, а також дітей, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів.

Темпи поширення ВІЛ-інфекції в Російській Федерації та Республіці Башкортостан зумовили необхідність прийняття адекватних заходів з профілактики та організації заходів з лікування ВІЛ-інфікованих.

Підвищення рівня надання медичної допомоги ВІЛ-інфікованим пацієнтам потребує вдосконалення матеріально-технічної бази закладів, які надають спеціалізовану медичну допомогу, дооснащення їх сучасною лікувально-діагностичною апаратурою, своєчасного забезпечення високоякісними діагностичними засобами, медикаментами, витратними медичними майном.

В даний час на існуючій базі Центру СНІД через нестачу площ неможливо на сучасному рівні розгорнути всі підрозділи, необхідні для організації допомоги ВІЛ-інфікованим особам. Філії Центру СНІД, розташовані в містах Бєлорєцька і Сіба, не в змозі задовольнити потреби республіки в організації роботи з профілактики захворювання і надання допомоги ВІЛ-інфікованим особам. Необхідне створення додаткових 4 - 5 міжрайонних філій Центру СНІД.

Для вирішення проблеми поширення ВІЛ-інфекції потрібні зусилля не тільки закладів охорони здоров'я, а й республіканських органів виконавчої влади, громадських організацій.

Неоціненну допомогу можуть і повинні надавати засоби масової інформації. Об'єктивна і доступна інформація про шляхи поширення, методи запобігання зараження є не тільки одним з основних способів попередження захворювання на ВІЛ-інфекцію, а й заходом профілактики наркоманії, гепатиту B, інфекційних захворювань, що передаються статевим шляхом.

Поширення ВІЛ-інфекції завдає шкоди не тільки здоров'ю громадян, а й спричиняє значні економічні втрати для держави, пов'язані з лікуванням хворих, втратою ними працездатності, вихованням дітей, батьки яких загинули від СНІДу.

3. Цілі і завдання Програми

Основними цілями Програми є наступні:

зниження числа осіб, вперше інфікованих ВІЛ-інфекцією;

подальше впровадження методів профілактики зараження ВІЛ-інфекцією новонароджених;

забезпечення доступності антиретровірусних препаратів.

Для досягнення зазначених цілей необхідно вирішення наступних завдань:

вдосконалення методів профілактики поширення ВІЛ-інфекції;

створення постійно діючої системи інформування населення про заходи профілактики ВІЛ-інфекції;

вдосконалення методів діагностики, лікування і реабілітації при ВІЛ-інфекції;

організація лікування хворих на ВІЛ-інфекцією сучасними антиретровірусними препаратами;

розвиток матеріально-технічної бази Центру СНІД та його міжрайонних філій, оснащення їх сучасним медичним і технологічним обладнанням.

4. Ресурсне забезпечення ПрограмиРесурсне забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету Республіки Башкортостан в розмірі 14,5 млн. Рублів. Обсяги фінансування заходів Програми щорічно підлягають уточненню в установленому порядку при формуванні бюджету Республіки Башкортостан на черговий фінансовий рік.

5. Механізм реалізації Програми та контроль за ходом її виконання

Для забезпечення контролю і координації робіт щодо попередження поширення ВІЛ-інфекції на території республіки при Міністерстві охорони здоров'я Республіки Башкортостан буде створена експертна комісія за участю представників зацікавлених міністерств, комітетів, відомств, організацій та громадських об'єднань.

Міністерство охорони здоров'я Республіки Башкортостан - державний замовник Програми щорічно:

уточнює з урахуванням виділених на реалізацію Програми засобів цільові показники і витрати по заходах;

укладає договори на закупівлю і поставку продукції на конкурсній основі відповідно до законодавства;

звітує про результати реалізації програмних заходів в установленому порядку.

5.1. Розвиток системи інформування населення про доступні заходи

Передача вірусу імунодефіциту людини здійснюється трьома основними шляхами: статевим, парентеральним - через кров (частіше при внутрішньовенному введенні психоактивних речовин) і вертикальним (від інфікованої матері плоду). У зв'язку з цим найбільш доступними й ефективними заходами профілактики захворювання є підвищення рівня морального і статевого виховання населення, особливо молоді, застосування засобів індивідуального захисту та інформування населення про доступні заходи профілактики ВІЛ-інфекції.

У Програмі передбачаються:

розробка, видання та поширення санітарно-просвітницьких матеріалів (пам'ятки, буклети, плакати) з профілактики ВІЛ-інфекції та наркоманії для різних груп населення, в тому числі для підлітків і молоді;

розробка посібників та методичних рекомендацій по моральному і статевого виховання дітей, підлітків і молоді, забезпечення спеціальною літературою навчальних закладів;

підготовка активістів громадських і неурядових організацій для роботи з профілактики ВІЛ-інфекції в групах підвищеного ризику;

підготовка та поширення оперативної епідеміологічної інформації, бюлетенів про стан захворюваності і профілактики ВІЛ-інфекції.

5.2. Удосконалення санітарно-епідеміологічного контролю за

У Республіці Башкортостан впроваджена система епідеміологічного контролю за поширенням ВІЛ-інфекції, яка вимагає постійного вдосконалення, а також проводиться комплекс профілактичних протиепідемічних заходів.

У Програмі передбачаються:

підготовка технічного завдання та розробка інформаційно-аналітичних комп'ютерних програм стеження за епідемічним процесом по ВІЛ-інфекції в республіці;

оснащення 15 лабораторій діагностики ВІЛ-інфекції системи Міністерства охорони здоров'я Республіки Башкортостан оргтехнікою та створення єдиної електронної мережі служби СНІД республіки.

5.3. Використання сучасних засобів діагностики та лікування

ВІЛ-інфекції та опортуністичних захворювань, забезпечення

інфекційної безпеки медичних

маніпуляцій та донорської крові

Рівень надання медичної допомоги ВІЛ-інфікованим пацієнтам вимагає постійного вдосконалення. З появою нових лікарських препаратів і методик лікування, нової діагностичної техніки, розвитком медичної науки виникає необхідність систематичного придбання спеціального діагностичного обладнання, медикаментів, витратних матеріалів.

У зв'язку зі збільшенням числа ВІЛ-інфікованих осіб актуальною є проблема забезпечення інфекційної безпеки при проведенні медичних маніпуляцій в лікувально-профілактичних установах. Існує можливість парентерального зараження ВІЛ-інфекцією при використанні біологічних рідин, органів і тканин, отриманих від ВІЛ-інфікованих осіб в стадії діагностичного "вікна".

У Програмі передбачаються:

закупівля діагностичного обладнання для лабораторій діагностики ВІЛ-інфекції системи Міністерства охорони здоров'я Республіки Башкортостан, технічне забезпечення для скринінгових та верифікаційних досліджень лабораторії Центру СНІД;

забезпечення верифікаційних досліджень ВІЛ-інфекції, діагностики СНІД-асоційованих захворювань, визначення вірусного навантаження та імунного статусу;

забезпечення сучасними антиретровірусними лікарськими засобами;

надання консультативної допомоги населенню та проведення анонімного тестування на антитіла до ВІЛ в кабінетах анонімного обстеження;

надання медико-психологічної підтримки ВІЛ-інфікованим і членам їх сімей в Центрі СНІД.

5.4. Розвиток матеріально-технічної бази установ по

профілактики та боротьби зі СНІДом та інфекційними захворюваннями,

створення єдиної комп'ютерної мережі

Приведення у відповідність до вимог часу матеріально-технічної бази установ по профілактиці і боротьбі зі СНІДом та інфекційними захворюваннями вимагає значних фінансових і матеріальних ресурсів.

В даний час для організації роботи Центру СНІД необхідні площі понад 3000 кв. м.

У Програмі передбачається виділення коштів на придбання комп'ютерної техніки та програмного забезпечення для створення єдиної комп'ютерної мережі по інформативному забезпечення потреб як Центру СНІД, так і лікувально-профілактичних установ, що беруть участь в профілактиці і лікуванні ВІЛ-інфекції.

Реалізація заходів Програми з організації системи інформування населення про заходи профілактики ВІЛ-інфекції, удосконалення епідеміологічного нагляду за поширенням ВІЛ-інфекції, забезпечення безпеки медичних маніпуляцій та донорської крові призведе до обмеження поширення ВІЛ-інфекції в Республіці Башкортостан.

Своєчасна діагностика і кваліфіковане лікування ВІЛ-інфікованих дозволять віддалити наступ стадії СНІД, що призведе до збереження працездатності хворих і економії коштів, що витрачаються на їх лікування, на виплату допомоги по інвалідності, на виховання дітей, чиї батьки померли від ВІЛ-інфекції.

З розрахунку економії коштів в обсязі 4,322 млн. Рублів на 1 чол. в рік передбачуваний ефект від зниження захворюваності складе 721,774 млн. рублів.

| N | Система | Найменування |Фактіческое|Ізмененіе значень показника | Значення |

|п / п| показників | заходів | значення | по роках |показателя на|Схожі статті