Ринки грошей і капіталів

Ринок грошей (money market) - ринок, на якому звертаються надійні короткострокові інструменти. Рух грошей викликано відмінностями в рівнях прибутку та ризику.Класифікація фінансових ринків базується на різних термінах звернення фінансових інструментів. Ринки грошей зазвичай характеризуються тим, що фінансові активи, з якими на них працюють, короткострокові, ліквідні, і їм притаманний незначний ризик. Цими інструментами торгують на дуже об'єктивних ринках, де рух коштів визначається виключно ціною і ризиком. Таким чином, короткострокова позика, яка видається компанії банком, не вважається інструментом ринку грошей. На ринках капіталу оперують інструментами з великим терміном погашення і часто меншу ліквідність. Межі термінів погашення, що розділяють ці два ринки, встановлюються досить довільно (від 1 року до 5 років), в залежності від того, хто проводить класифікацію.

На вельми складному ринку грошей операції здійснюють комерційні банки і дилерів, які працюють з цінними паперами. Хоча ринок общенаціонален, центр його знаходиться в Нью-Йорку. Процентні ставки по інструментах грошового ринку відрізняються винятковою чутливістю до постійно мінливих попиту і пропозиції. Нова інформація швидко переробляється, і на її основі коригується ціна. Засоби від продавця до покупця переводяться, як правило, по електронних мережах, що дозволяє швидко оплачувати угоди.

Ефективний фінансовий ринок задовольняє потребу нації в ліквідності. Великі обсяги цінних паперів можна швидко обміняти з незначним відхиленням від ціни попередньої угоди. Маючи в своєму розпорядженні таку ліквідність, фінансові організації, компанії і приватні особи можуть краще управляти своїм портфелем активів і планувати його. Як приклад інструментів ринку грошей можна привести казначейські векселі, короткострокові комерційні векселі, банківські акцепти, передані депозитні сертифікати. Детальніше ці інструменти розглядаються в гл. 9, де мова йде про обсяг ліквідних пінних паперів, наявних у комерційних фірм. В даний момент наша задача полягає в тому, щоб розглянути ці фінансові інструменти в контексті фінансових ринків в цілому.Ринки капіталу більш мінливі, ніж фінансові ринки, оскільки на них звертаються цінні папери, сильно розрізняються за багатьма показниками. Ринок казначейських векселів та облігацій добре організований; дилери мають необхідний досвід, тому ці цінні папери є досить ліквідними. Казначейство США є найбільшим позичальником світу і постійно здійснює операції по залученню коштів та рефінансування існуючих позик. Оскільки ризик неплатежу за державними цінними паперами практично дорівнює нулю і вони є високоліквідними, за цими активами виплачується найменший дохід з усіх цінних паперів, доходи за якими підлягають оподаткуванню. Ліквідність на ринку заставних менше, ніж у казначейських цінних паперів. Хоча заставні зазвичай мають місцевий характер, все частіше можна зустріти ситуацію, коли окремі заставні на житлові будинки збирають воєдино і продають як цінні папери. Зовсім інший різновидом ринку капіталу є ринок муніципальних цінних паперів. Оскільки дохід по муніципальних облігаціях віднімається з оподатковуваного прибутку, вони становлять інтерес в основному для фізичних осіб, які виплачують великі податки, і фірм, доходи яких обкладаються корпоративним прибутковим податком за повною ставкою. Цим пояснюється те, що ринок цінних паперів даного виду сегментований і доходи по ним відрізняються від доходів по іншим інструментам. Ступеня ризику неплатежу по муніципальних цінних паперів різняться залежить від емітента.

Дж. К. Ван Хорн, Основи управління фінансамиСхожі статті