Розвиток засобів і методів захисту інформації - студопедія

Забезпечення захисту інформації хвилювало людство завжди. В процесі еволюції цивілізації змінювалися види інформації, для її захисту застосовувалися різні методи і засоби.Процес розвитку засобів і методів захисту інфор-мації можна розділити на три відносно самостійно-вих періоду (рис. 1.1). В основі такого поділу лежить еволюція ві-дов носіїв інформації [1].

Мал. 1.1. Процес розвитку методів і засобів захисту інформації

Перший період визначається початком створення осмислений-них і самостійних засобів і методів захисту інформації і пов'язаний з появою можливості фіксації информацион-них повідомлень на твердих носіях, тобто з винаходом писемності. Разом з незаперечною перевагою збереження і переміщення даних виникла проблема збереження в таємниці існуючої вже окремо від джерела конфіденційної інформації, тому практично одно-тимчасово з народженням писемності виникли такі методи захисту інформації, як шифрування і приховування.Мал. 1.2. Шифратор Джефферсона.

Початок XIX століття

Найбільш інтенсивний розвиток цих методів доводиться на період масової інформатизації суспільства (третій період). Воно пов'язане з впровадженням автоматизований-них систем обробки інформації і вимірюється періодом в більш ніж 40 років. У 60-х рр. на Заході стало з'являтися біль-ШОЕ кількість відкритих публікацій з різних аспектів захисту інформації. Така увага до цієї проблеми в пер-шу чергу було викликано зростаючими фінансовими втратами фірм і державних організацій від преступле-ний в комп'ютерній сфері.

Згідно з висновками західних експертів, в сфері інформаційної безпеки, витік 20% комерційної інформації в шістдесяти випадках зі ста призводить до банкрутства фірми.Схожі статті