Щоденник практики, кримський інженерно-педагогічний університет, стос методички, методичні

  • Головна
  • Про ІЦ "KURSOVIKS"
  • Замовити роботу зараз
  • Контакт з
  • оплата
  • Контакти

Курсова робота Дипломна робота Бакалаврська робота магістерська робота реферат6. Правила ведення і оформлення щоденника

6.1. Щоденник - основний документ студента під час проходження практики.

6.2. Коли студент проходить практику за межами міста, в якому знаходиться ВНЗ, щоденник для нього є також свідченням про направлення, що підтверджує тривалість перебування студента на практиці.

6.5. Оформлений щоденник разом зі звітом студент повинен здати на кафедру.

Без заповненого щоденника практика не зараховується.

Державна бюджетна освітня установа

вищої освіти Республіки Крим

«Кримський інженерно-педагогічний університет»

4. Звіт керівника практики від кафедрио роботі студента

Підпис керівника практики від кафедри __________________________

«____» ________________ 20 ______ рЗалікова оцінка з практики ________________________

Підпис керівника практики від ВНЗ _______________________

1.1. Студент до відбуття на практику повинен отримати інструктаж керівника практики і оформлений щоденник (свідоцтво про направлення);

- індивідуальні завдання з виробничої і педагогічної практики;

- два примірника календарного графіка проходження практики (один - для студентів, інший для керівника практики від підприємства);

- напрямок на практику;

- напрямок для вселення в гуртожиток (у разі потреби).

1.2. Студент, який прибув на підприємство, повинен вручити керівнику від підприємства щоденник, пройти інструктаж з техніки безпеки та пожежної профілактики, ознайомитися з робочим місцем, правилами експлуатації устаткування та уточнити план проходження практики.

1.3. Під час проходження практики студент зобов'язаний суворо підтримувати правила внутрішнього розпорядку підприємства.

1.4. Звіт про практику студент складає відповідно до календарного графіку проходження практики та додаткових вказівок керівників практики від ВНЗ та підприємства.

1.5. Виробнича практика студента оцінюється за чотирьох-бальною системою і враховується при нарахуванні стипендії нарівні з іншими дисциплінами навчального плану.

1.6. Студент, який не виконав завдання по практиці і напів-чіл негативний відгук про роботу або низьку оцінку під час захисту звіту, направляється на практику під час канікул.