Військовослужбовці - премія за сумлінне та ефективне виконання посадових обов'язків

Премія за сумлінне та ефективне виконання посадових обов'язків

Премія за сумлінне та ефективне виконання посадових обов'язків (далі - премія) виплачується військовослужбовцям, які проходять військову службу за контрактом (далі - військовослужбовці), в розмірі до 3 окладів місячного грошового утримання військовослужбовця (далі - оклад грошового утримання) в рік.64. Премія виплачується щомісячно. Виплата премії здійснюється одночасно з виплатою грошового забезпечення за поточний місяць.

65. Премія обчислюється виходячи з місячного окладу військовослужбовця відповідно до присвоєним військовим званням і місячного окладу відповідно до займаної військової посадою (у разі тимчасового виконання ним обов'язків за вакантною військової посади - місячного окладу відповідно до цієї військової посадою), встановлених на 1 число місяці, за який виплачується премія.

66. Премія виплачується на підставі наказу командира військової частини в таких розмірах:

а) військовослужбовцям, які проходять військову службу за контрактом, - до 25 відсотків окладу грошового утримання в місяць;

б) курсантам і слухачам військових освітніх закладів професійної освіти, в залежності від результатів минулої екзаменаційної сесії або вступних іспитів:

мають тільки відмінні оцінки - до 25 відсотків окладу грошового утримання в місяць;
які мають тільки добрі і відмінні оцінки - до 15 відсотків окладу грошового утримання в місяць;

мають задовільні оцінки - до 5 відсотків окладу грошового утримання в місяць.Конкретний розмір премії визначається за результатами виконання військовослужбовцями посадових обов'язків в період, за який здійснюється виплата премії.

67. Військовослужбовцям, які прослужили неповний місяць, премія виплачується за час фактичного виконання обов'язків по військової посади виходячи з окладів грошового утримання на день прийняття рішення про виплату премії.

68. Премія не виплачується військовослужбовцям:

які проходять військову службу у військових частинах (організаціях), де відповідно до федеральними законами та іншими нормативними правовими актами Російської Федерації для них встановлена ​​система преміювання за виконання і перевиконання виробничих завдань та інших показників;

спрямованим за межі території Російської Федерації для надання технічної допомоги і виконання інших обов'язків;

в період перебування в розпорядженні командирів (начальників), за винятком періодів тимчасового виконання ними обов'язків по вакантним військових посад;

звільняються з військової служби з підстав, зазначених в пунктах 1-5, 7-11 частини 4 статті 3 Закону України «Про грошове забезпечення військовослужбовців та надання їм окремих виплат».

69. Чи не представляються до преміювання військовослужбовці:

мають дисциплінарне стягнення за скоєні дисциплінарні проступки;

мають незадовільні результати по професійно-посадовий (командирської) і (або) з фізичної підготовки;

які допустили в період, за який здійснюється виплата премії, порушення в фінансово-економічної та господарської діяльності, якщо вони спричинили шкоду для Збройних Сил і відображені в актах ревізій (перевірок окремих питань) фінансово-економічної та господарської діяльності.

70. У разі смерті військовослужбовця премія, нарахована за час фактичного виконання ним обов'язків по військової посади у відповідному місяці (кварталі), виплачується дружині (чоловікові), при її (його) відсутності - проживають спільно з ним повнолітнім дітям, законним представникам (опікунам, піклувальникам) або усиновителям неповнолітніх дітей (інвалідів з дитинства - незалежно від віку) та особам, які перебувають на утриманні військовослужбовця, в рівних частках або батькам в рівних частках, якщо військовослужбовець не перебував в б аке і не мав дітей.Схожі статті