З'єднання шпони 1

Дані для кожного варіанта завдання наведені в табл. 4 в дод. У завданні вказані тип шпонки, діаметр вала d. довжина маточини колеса l ст. Користуючись таблицями відповідних стандартів (табл. 1-4, дод.), Необхідно підібрати розміри шпонки b × h. глибину паза для вала t 1. глибину маточини t 2. довжину шпонки l і ін. Креслення шпоночно з'єднання виконується в двох зображеннях: головний вид з розрізом на ступиці і місцевим розрізом на валу; профільний розріз або переріз.Зверніть увагу на деякі особливості виконання завдання:

- на поздовжньому розрізі шпонкових з'єднань шпонки всіх типів умовно зображують нерассеченнимі;

- на складальному кресленні шпоночно з'єднання не показують фаски або заокруглення, наявні на бічних ребрах.

Далі наведено приклади вибору шпонок для заданого діаметра вала і довжини маточини.

Приклад вибору стандартної призматической шпонки для діаметра ва-

ла d = 28 мм при довжині маточини l ст = 44 мм. За табл. 1 в дод. знаходимо, що для діаметра d = 26 мм шпонка має параметри: ширина b = 8 мм, висота h = 7 мм. Глибина паза для вала t 1 = 4 мм, глибина паза у втулці t 2 = 3,3 мм. Довжина такої шпонки може бути в межах від 18 до 90 мм. Так як довжина маточини задана (44 мм), то довжина шпонки приймається рівною приблизно на 5 ... 6 мм менше довжини маточини колеса, т. Е. 44 - 6 = 38 мм. З ряду довжин шпонок вибираємо довжину шпонки l = 36 мм (див. Рис. 5.1-5.2).Приклад вибору клиновий шпонки з головкою для вала діаметром d = 40 мм і колеса з довжиною маточини l ст = 44 мм. За табл. 2 в дод. знаходимо, що для d = 40 мм клиновая шпонка має параметри: ширина b = 12 мм, висота h = 8 мм. Глибина паза для вала t 1 = 5 мм, глибина паза у втулці t 2 = 2,4 мм. Довжина клиновий шпонки без головки приймається рівною довжині маточини колеса, довжина клиновий шпонки з головкою - довжині маточини колеса плюс половина довжини шпонки, т. Е. L = l ст + h / 2. У нашому випадку довжина шпонки l = 44 + 8/2 = 48 мм. Вибираємо зі стандартного ряду довжин l = 50 мм (див. Рис. 5.3).

Позначення креслення в основному написі: ІГ.11.01.00 СБ, де ІГ - інженерна графіка, 11 - код роботи, 01 - номер варіанта.

Позначення специфікації: ІГ.11.01.00.

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК

2. Левицький, В. С. Машинобудівне креслення і автоматизація виконання креслень. підручник для втузів / В. С. Левицький. - 5 е изд. пе-

3. Загальні правила виконання креслень. зб. стандартів. - М. Изд-во стандартів, 1984. - 232 с.

5. Довідник з креслення / В. Н. Богданов, І. Ф. Малежик, А. П. Верхола тощо. - М. Машинобудування, 1989. - 864. мул.

6. Чекмарьов А. А. Довідник по машинобудівному кресленню / А. А. Чекмарьов, В. К. Осипов. - 2-ге вид. перераб. - М. Вища. шк. ; акаде-Схожі статті